Vill du vara med och prova Facebook i demokratiarbetet?

Förra året startade IOGT-NTO projektet ”Det nya medlemskapet”.

Projektets syfte är att utveckla metoder och arbetssätt utifrån ett medlemsperspektiv.

  •  Kommunikationen med medlemmen
  • Medlemmen och verksamheten
  • Medlemmen och demokrati

I många delar handlar det om att öka enskilda medlemmars delaktighet och möjligheter till påverkan av ”sitt” IOGT-NTO. Vi kommer testa en del olika verktyg för att se om de fungerar i det hänseendet. Sociala medier är då en naturlig del att använda sig av. Ett av de medierna är naturligtvis Facebook och något som många av våra medlemmar använder sig av.

Kan det också vara ett bra verktyg för oss att skapa samtal och ge påverkansmöjligheter och delaktighet?

Vi kommer med hjälp av några medlemmar starta ett antal grupper på Facebook.  Vi är nu på jakt efter de som skulle vilja ansvara för en eller flera FB-grupper. Du kanske är en av dem?

Gemensam start

Vi startar det hela med en gemensam samling för alla lördagen den 13/8 kl. 10.00 – 16.00 i Stockholm.

Vi kommer då att gå igenom förutsättningarna för FB-grupperna och tillsammans resonerar oss fram till gemensamma ramar för dem.

Tanken är inte på något vis att styra/kontrollera gruppernas diskussioner eller vad de diskuterar utan mer att hitta bra sätt för uppföljning av dem. Är det så att Facebook kan vara en del i vårt demokratiarbete inom organisationen.

Intresseanmälan

Är du intresserad att ansvara för en FB-grupp och kan delta i samlingen den 13/8 så anmäler du ditt intresse senast 6/7 via mail till Susanne Wieselgren. Uppge namn, adress och telefon.

Om det blir många som vill delta som gruppledare så måste vi göra en ”gallring”. I slutet av vecka 27 kommer information om du är en av de som i ett första skede ingår i FB-projektet och lite praktisk information om samlingen den 13/8.

Med vänliga hälsningar

Susanne Wieselgren och Eduardo Rossel

Projektledare ”Det nya medlemskapet” – Demokrati

susanne.wieselgren@iogt.se         tel. 0701-90 84 08