Ger jakt på makt ett sämre resultat?

Mathias Persson klarade backenVi vill stoppa in lite energi och andra idéer i knytkonferensen och har därför reserverat några platser för några som inte är medlemmar i rörelsen. En av dessa är Mathias som nyfiket kommer delta i vår knytkonferens.

Om du vill anmäla dig går du till sobratankar.se/anmalan. Vill du ha annan fortlöpande information och delta i diskussion om knytkonferensen ger vi tipset att gilla vår Facebook-sida på facebook.com/SobraTankar.

Nu skall vi se vad Mathias svarade på deltagarfrågorna.

Vad gör du inom rörelsen idag?

Är inte medlem, så jag gör ingenting egentligen. Dock deltar jag i diskussioner och delar information i sociala medier rörande sånt som intresserar mig.

Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Eftersom jag inte är medlem av nykterhetsrörelsen och heller inte på riktigt deltagit i någon folkrörelse av storlek är jag väldigt nyfiken på de processer och erfarenheter som driver och de värderingar som ligger till grund för rörelsens framgång. Jag hoppas på att få mig en del nya infallsvinklar till livs.

Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?

Jag är väldigt intresserad av balansen och skillnaden mellan övertygelsen om att ens egna värderingar är de rätta och vad som egentligen är bäst i det stora hela. Frågan har sitt ursprung i politiken där jakten på makten ibland verkar ge ett sämre resultat än en gnutta prestigelöshet och samarbete över traditionella gränser.