Prylnörden kommer i år igen

Det är roligt att några av deltagarna kommer göra ett återbesök även för denna knytkonferensen. Camilla Tilljander (@Tilljan) höll ett uppskattat pass som hon kallad Få livet att fungera – Kognitiva hjälpmedel. Vad gör att hon kommer tillbaka?

För er som vill se Camillas pass  Få livet att fungera – Kognitiva hjälpmedel del 1 och del 2 från förra året kan göra det.

Knytkonferensen passar även de som inte är så engagerade i nykterhetsrörelsen idag. Tvärtom, vi ser den som möjlighet att få stort utbyte för personer med olika engagemangsnivåer och framför allt kompetenser. Precis det tillförde Tilljander förra året med sitt pass, som inte direkt var rörelseanknutet men gav flera djupare och nya kunskaper.

Så här svarar hon på våra frågor inför årets upplaga.

Vad gör du inom rörelsen idag?

Liksom tidigare gör jag inget inom rörelsen men däremot har jag deltagit på några grejor som anordnats av IOGT i Falkenberg. Godtemplargården känns inte helt främmande längre.

Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Jag var med på Sobra tankars första knytkonferens. Då visste jag inte riktigt vad det innebar och trodde att det skulle handla mer om rörelsens frågor. Det kom att handla mycket om teknik vilket för mig är helt okej då jag är en teknik och prylnörd.

Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?

Mina förväntningar denna gången är mer praktiska – hur ska jag hinna med och få ut så mycket som möjligt under dagen. 😉 Kanske rentav vara lite mer social vilket normalt inte är min starkaste sida.

Jag vet inte vad jag skulle kunnas tänka prata om. Bra och praktiska appar kanske.

Camilla lockas av knytkonferensen

På knytkonferensen kommer vi få träffa en del nya ansikten som inte har varit så synliga i rörelsens verksamheter. Det tycker vi är extra roligt. Camilla Tilljander (@Tilljan) är en av dessa, som dessutom svarat på vår deltagarintervju.

Vad gör du inom rörelsen idag?

Inget. Jag har inte funnit en plats där jag känner att passar in. Jag har aldrig blivit direkt inbjuden till något så jag har inte känt mig välkomnad och de gånger jag varit på Godtemplargården har medelåldern varit skyhög.

 Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Inte en susning. Jag har aldrig deltagit i något liknande så jag har inga egentliga förväntningar av något slag. Kanske diskussion om några av rörelsens knäckfrågor typ substitutionsbehandling. Jag gillar att diskutera/debattera. Kanske en workshop i påverkansarbete.

 Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?

Ungefär samma svar som ovan – ingen aning. Men jag har ju mina specialområden som rör beroende, 12 steg, psykisk ohälsa, neuropsykiatri och hjälpmedel som jag brukar föreläsa om. Det kanske kan vara av intresse för någon.