Camilla lockas av knytkonferensen

På knytkonferensen kommer vi få träffa en del nya ansikten som inte har varit så synliga i rörelsens verksamheter. Det tycker vi är extra roligt. Camilla Tilljander (@Tilljan) är en av dessa, som dessutom svarat på vår deltagarintervju.

Vad gör du inom rörelsen idag?

Inget. Jag har inte funnit en plats där jag känner att passar in. Jag har aldrig blivit direkt inbjuden till något så jag har inte känt mig välkomnad och de gånger jag varit på Godtemplargården har medelåldern varit skyhög.

 Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Inte en susning. Jag har aldrig deltagit i något liknande så jag har inga egentliga förväntningar av något slag. Kanske diskussion om några av rörelsens knäckfrågor typ substitutionsbehandling. Jag gillar att diskutera/debattera. Kanske en workshop i påverkansarbete.

 Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?

Ungefär samma svar som ovan – ingen aning. Men jag har ju mina specialområden som rör beroende, 12 steg, psykisk ohälsa, neuropsykiatri och hjälpmedel som jag brukar föreläsa om. Det kanske kan vara av intresse för någon.