Alkoholen då?

Åttonde mars. Internationella Kvinnodagen.

Nyamko Sabuni skriver om våldet mot kvinnor i en debattartikel på SVT Debatt idag. Hon räknar upp en massa saker som gjorts för att minska våldet mot kvinnor. Utbildning av poliser, socialtjänstemän och domare. Mer stöd till kvinnojourerna. Skärpningar av lagar. Höjning av straff för grova våldsbrott. Tryggare utemiljöer. Bättre spårsäkring vid våldtäkter. Allt det är jättebra.

Men. Att bara samla upp spillrorna räcker inte. Nyamko Sabuni fortsätter artikeln med att det nu är dags att rikta mer fokus på dem som misshandlar. De former av stöd om redan finns inom t.ex. frivården och kriminalvården ska fortsätta att utvecklas. Det är också jättebra.

Men. I Sverige är hälften av dem som misshandlar någon, i en nära relation, antingen berusad eller drogpåverkad (Våld mot kvinnor och män i nära relationer). I en debattartikel i Hallandsposten skriver tre representanter för IOGT-NTO-rörelsen att:

Ett effektivt sätt att minska våldet mot kvinnor är att ge alkoholen minskat utrymme. Det menar forskarna Lori Heise, Marijke Velzeboer-Salcedo och Maristela G Monteiro i studien ”Unhappy hours: Alcohol and Partner Aggression in the Americas”. I ett exempel i studien visas hur anmälningarna om våld mot kvinnor i Diadema i Brasilien minskade med 30 procent när tiderna för alkoholservering kortades.

Så. En av de viktigaste nötterna att knäcka är nog hur den som misshandlar ska fås att dricka mindre.

Men om det skriver Nyamko Sabuni ingenting i sin debattartikel.