Curt talade om detta på knytkonferensen

Curt Thapper är med i senaste numret  av tidningen Land där han berättar om sitt spelmissbruk. Han höll en session om detta på förra året supplaga av knytkonferensen Sobra|tankar.

Curt Thapper berättar om spelmissbruk i tidningen LandVi var väldigt glada när Curt valde att delta på förra årets knytkoferens, och inte minst för att hålla två sessioner. En av sessionerna var bland annat om spelmissbruk och funderingar kring hur IOGT-NTO skall hantera det, inte minst med tanke på  Miljonlotteriet.

Det är bara ett exempel på alla sessioner  som kan förekomma på en knykonferens.

Barn i riskmiljöer

Den andra sessionen som Curt hade handlade om barn i riskmiljöer, och den kan du själv titta på.

Anmäl dig nu

Nu är det en månad till nästa knytkonferens, och vill du vara med och delta, lyssna och kanske berätta något är det dags att anmäla dig om du inte redan gjort det. Anmälan görs genom att fylla i formuläret. Tänk på att vi är tvungna att begränsa antalet deltagare, beroende på hur mycket/stora lokaler vi har att tillgå. Är du sugen på att delta är det god idé att göra det så snart som möjligt!

Lång väg att gå

Den 1 januari förra året (2010) infördes en ny lag som säger att alla som jobbar med behandling av missbrukare, psykiskt sjuka och svårt fysiskt sjuka är skyldiga att kolla om det finns barn i familjen. Den som jobbar med behandlingen ska se till att barnen får information, råd och stöd. 

Hur har det gått med det då? Det är ju en lag. Alltså bara att lyda.

Nej. Tydligen inte?

Svenska Dagbladet har frågat runt hur det går. Det går ganska bra på en del ställen och mindre bra på andra. Socialstyrelsen funderar nu på att göra en kartläggning över arbetet i hela landet.

I Sverige lever ungefär 385 000 barn med vuxna vars bruk av alkohol och/eller narkotika klassas som riskbruk (enligt en kartläggning gjord av Folkhälsoinstitutet 2008). Barn som växer upp med missbruk löper större risk än andra att själva få psykiska problem eller börja missbruka. Syftet med lagen är att tidigt fånga upp barn och unga som ligger i riskzonen.

IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis) har de senaste sju åren gjort en enkät till landets kommuner om hur de arbetar med barn till missbrukare. Av landets alla kommuner så svarade 202 på Junis enkät för år 2009. De 202 som svarade hade tillsammans 1 959 barn som deltog i stödgruppsverksamhet.

I stödgruppen kan barn träffas och känna att de inte är ensamma och att det inte är deras fel att det är som det är. Ungefär vart femte barn lever i familjer med riskbruk. Men under 2009 var det bara en halv procent av dem som fick hjälp i en stödgrupp.

Det är lång väg kvar att gå från siffrorna ovan. Frågan är om vi hinner om vi bara går.