Deltagarfrågorna

Vad gör du inom rörelsen idag?

Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?