Knytkonferensen Sobra|tankar skjuts på framtiden

Vi har nu beslutat att skjuta höstens knytkonferens Sobra|tankar på framtiden. Detta beror på brist av motivation och lust från mig som upphovsman till evenemanget.

Vi hade planer på att genomföra en knytkonferens för att stärka IOGT-NTO lokalt i Halland, och brett bjuda in föreningslivet för att dela med oss av våra visioner. Vi har arbetat upp relationer med lokala samarbetspartners som ser väldigt spännande ut för framtiden.

Idag känner jag ingen lust eller passion att lägga ner tid på att genomföra projektet. Under de tidigare knytkonferenserna har vi kastat oss in i det hela med hunger att skapa något nytt och annorlunda. Den känslan finns inte där idag hos mig, och Johnny vill gärna att jag är med om det skall genomföras. Jag hoppas att Johnny och IOGT-NTO distriktet jobbar vidare med vissa samarbetspartners och gör IOGT-NTO ännu mer synligt i Halland.

Jag väljer att lägga mitt engagemang i andra projekt fram över. Vi får se om och hur knytkonferensen Sobra|tankar återkommer.

//Christian Dahlqvist

  • Majolis

    Låt oss hoppas att vi slipper sånt här pinsamt trams i fortsättningen.