Norrbotten gör det på nätet!

Norrbotten har i helgen Andrine Winther (@andrinewinther) på besök för att lära sig mer om mötesteknik och stadgar. För alla som inte har möjlighet att vara på plats så direktsänds det över webben. Det ger också dig att följa det hela i efterhand.

Inledning och demokrati

Mötesteknik & stadgar

Dag 2