Hur skapar jag min knytkonferens?

Vi får ofta frågan hur arrangerar jag min egna knytkonferens, och det finns bara några få svar på det.

Hur förklarar man konceptet knytkonferens?

Detta är den svåra biten. Det enkla svaret är att det inte går att förklara, utan måste upplevas. Fast… Hur övertygande är det för en som aldrig varit med?

Ett sätt är att låta de som deltagit på en knytkonferens försöka förklara det i en intervju. Den texten kan man sedan referera till i inbjudan, eller kanske göra det som en videoinspelning. Inte personer som andra känner igen och är trovärdiga.

Vi har arbetat utifrån denna bloggen och en Facebook-grupp som inbjudan för Sobra|tankar. Det är så svårt att förklara, så en traditionell lapp inte räcker. Lappen kan ge de grova dragen, men sedan har vi arbetat med fördjupad information på de digitala plattformarna.

Vårt bästa sätt att locka deltagare är att låta de som varit med få prata om det. Bra eller dåligt för det ger en så rättvis bild som möjligt.

Senast gjorde vi den här filmen:

Men! Hur förklarar jag det?

Det är arrangemang där man gemensamt skapar innehållet. Alla bidrar, antingen som passansvarig eller som åhörare. Det är det viktiga.

I knytkonferensen Sobra|tankar har vi arbetat med några få regler:

 • Det skall finnas flera parallella rum att ha pass i (minst två)
 • Ett pass kan vara 20 eller 40 minuter
 • Passen börjar hel- eller halvtimme
 • Vem som helst för ta ett pass

Vad är ett pass?

Ett pas är 20 eller 40 minuter långt, och kan ha lite olika karaktär.

 • Föreläsning
  Traditionell föreläsning, ofta en till många.
 • Diskussion
  En diskussion om ett ämne, som man gemensamt vill fördjupa sig i.
 • Verkstad
  Praktiskt arbete på något sätt.
 • Annat
  Eller vad man nu kan hitta på under tiden.

Sedan kan man göra viss variation på att styra innehållet. Antingen väljer man att ha det helt fritt som i Sobra|tankar, eller att alla pass måste ha ett tema. Ett annat sätt at styra innehållet är att ha rum som som skall ha ett visst tema, medan andra rum har fritt innehåll.

Det hela bygger på att deltagarna har kunskap och vill dela med sig av det. I Sobra|tankar är vi helt öppna med ämnen, för vi tror på att blandningen lockar deltagare, kittlar oss och är mycket bra folkbildning.

Öppna schemat en specifik tid

Schemat byggs gemensamt genom att sätta upp lappar. Vi har valt att rita schemat för hand, nu senast på en vit pappersduk.

Schemat har, vi vårt fall, lagom stora rutor för varje heltimma. En ruta är lagom stor för ett liggande A4-ark. Då är ett helt ark ett 40-minuterspass, medan ett A5-ark är ett 20 minuterspass.

Genom att öppna schemat en viss tid får många möjlighet att sätta upp lappar.

Det är möjligt att be någon som har kunskap i ett ämne hålla ett pass om ett ämne man vill fördjupa sig i. Man kan också gemensamt hålla ett ett pass, man behöver inte stå ensam.  Tillsammans fyller man sedan schemat så det passar. Skulle två pass krocka med varandra är det fullt möjligt att fråga om några kan tänka sig skifta tider.

Nyckelordet är tillsammans. Bygger man schemat öppet tillsammans blir det grymt bra!

Tiden mellan är viktig

Tiden mellan passen är viktig. De spontana mötena som uppstår, och den fortsatta diskussionen är lika viktig, om inte mer viktig, än själva passen. Se till att det finns plats att samlas på mellan passen. Dessutom skall det inte vara ett måste att gå på passen. Blir det mer intressant utan för rummen där passen hålls så skall man stanna där.

Försök engagera deltagarna

Har ni möjlighet engagera deltagare innan. Fråga om någon vill hjälpa till. Det an vara allt från att ta med sig tejp till knytkonferensen, eller att göra en välproducerad film som reklam. Allas insats är viktig, oavsett storlek.

Återigen; Nyckelordet är tillsammans!