Visst vill du vara med i planeringsgruppen för ”Det nya medlemskapet”

Fram tills nu är det Johhny Mostacero och Christian Dahlqvist som har drivit projektet ”Det nya medlemskapet”. Vi har bland annat arrangerat två kurser i digiotalfotografering samt arrangerat IOGT-NTO-rörelsens två första knytkonferenser. Arrangemang som på många plan kan anses som lýckade.

Vi har rutin på dessa arrangemang  men känner att vi behöver få in andra tankar och nya idéer.

Därför söker vi  ytterligare ett par  deltagare som vill vara med och utveckla projekt det nya medlemskapet. Vi kommer att träffas både fysiskt och via tjänster på  internet, som Skype eller Google Hangout.

Vill du vara med oss så hör du av dig snarast möjligt.

Johnny Mostacero                    0733-72 62 14

johnny.mostacero@iogt.se      0706-25 33 99

Twitterkonto: @JohnnyMostacero

christian.dahlqvist@sundhult.se

Twitterkonto: @sundhult