Direktsänd via internet med din mobiltelefon

Tidigare har vi skrivit en artikel om hur lätt det är att sända via nätet med en webbkamera och dator. Det är lika lätt att sända direkt från mobiltelefonen.

I många sammanhang kan det vara kul och smidigt att slita upp mobiltelefonen för att göra en kort inspelning. Det kan vara för att svara på en fråga eller reflektera över en nyhet likaväl som att dokumentera eller filma något för att be om svar på en fråga.

Det är helt klart den egna rädslan att filma som sätter gränserna.

För att komma igång med Bambuser på mobiltelefonen så finns det guider på deras sidor. Egentligen är det inte svårare att gå till AppStore/Android Market och ladda ner Bambuser, för att sedan starta appen, logga in på Bambuser och trycka REC.

Vill man gå vidare och göra det ännu bättre kan man skaffa en extern mikrofon (dock inte på Android?), för att få bra ljud som är mycket viktigare än en bra bild.

Nu är det bara ut för att filma från mötet, verksamhet och reflektera över nyheter. Det ger mer material att sprida via de sociala nätverken och berätta om vad du tror på.