Lite om att använda Google Reader

Under föreläsningen på Wendelsbergs folkhögskola för konsulenterna i IOGT-NTO pratades en del om om rss, och att använda Google Reader för att hålla koll på flödena. Här är en kortare genomgång hur du kan prenumerera på flöden i Reader.