Keynote med iPad via AppleTV

På Wendelsberg hade jag en presentation som jag körde via en iPad och programmet Keynote. För anslutning till projektorn användes en AppleTV.

I video berättar jag hur jag kopplade upp det det hela:


Det som används är: