Föreläsning om sociala medier från Wendelsberg

Christian Dahlqvist (@sundhult) höll ett pass om sociala medier under konsulentsamlingen på Wendelsbergs folkhögskola. Här är en videoinspelning och presentationerna från passet.

Foto: Eva Blomqvist CC by-sa

Sociala medier i praktiken

Länklista:

Några verktyg

Länklista: