Christian förväntar sig det oväntade

En av arrangörerna är Christian Dahlqvist. Givetvis har han också fått frågorna om som vi ställt till de andra deltagarna.

Vad gör du inom rörelsen idag?

Jag har varit passiv medlem i 10 år, och är bara medlem. Jag har under en tiden använt mig av sociala medier, och vid en fototräff som arrangerades under våren gick jag på Johnny Mostacero  om att nykterhetsrörelsen borde nyttja det. Det har resulterat i att jag varit med och hållit workshop om att blogga samt varit med och direktsänt kongressen från Åre.

Vad förväntar du dig av knytkonferensen Sobra|tankar?

Att känna liknande känsla som jag kände vid Webcoast, en knytkonferens där webben var den gemensamma beröringspunkten. Här är det vårt ställningstagande som är gemensamt, så det blir spännande att se vilka kompetenser och områden som kommer att få utrymme. Jag hoppas på flera sessioner som inte man inte förväntar sig här. Kompetenserna finns och jag hoppas på att det får utrymme.

Vad skulle du kunna tänka dig att prata om?

Mycket! Jag hoppas på att någon ber mig hålla någon session, så jag vet vad jag skall välja. Jag kan tänka mig tala om podcasting, geocaching, visa programvaran Wirecast, Android smarta telefoner, eller kanske mer om att använda TweetDeck.