Vad är en knytkonferens?

Nu när det är klart att det blir en knytkonferens är det på sin plats att berätta lite mer om vad det är.

Gridden på Webcoast

Gridden fylls i på Webcoast

Som sammanfattning kan man säg att vi tar vara på den kunskapsbredd och viljan att dela med sig av den. Knytkonferensen är som ett knytkalas där deltagarna tar med sig något att bjuda på. Alltså är det du som är knytkonferensen.

En annan intressant ingrediens är programmet läggs dagen innan sessionerna, föreläsningarna, börjar. Det betyder att alla får slåss om att hitta en bra lucka för att få förmånen att dela med sig av sina kunskaper. Vanligt vis brukar det det finns ett schema med 20 minuters intervall. Varje halvtimme kan alltså ett nytt pass starta, och det ges 10 minuter att ta sig till den nya sessionen. Ett pass kan vara ett dubbelpass på 40 minuter. skulle tiden inte räcka till kan ett ny tid läggas in i schemat.

På schemat finns flera kolumner, en för varje plats där en session kan hållas (en kolumn för varje lokal). Du väljer vad du vill tala, om det skall vara enkel eller dubbelpass. och på en given tid får alla placera in en lapp på schemat, eller gridden som den också kallas.

En session kan vara att någon gör en tradtionell föreläsning, har en verkstad där man praktiskt testar något eller önskar att diskutera något i en grupp. På lappen, som sätts upp på schemat, kan man berätta vad man förväntar sig för typ av session.

För att få en bra blandning hålls det ofta flera sessioner parallellt. Vilket i och för sig kan innebära problem. Kan vara så att man väljer att hålla en session samtidigt som det finns något intressant att lyssna på, eller svårighet att välja en av alla att lyssna till.

Ämnet kan vara vad som helst. Det behöver inte ha direkt med rörelsen att göra, utan kan vara hur man sätter upp en blogg, målar kottar, yoga lika gärna som rörelsens historia och nya mötesformer.

Det viktiga är att du tidigt talar om att du vill vara med och dela med dig. Då får du en publik som kommer för att lyssna på dig. Garanterat!

Hela tillställningen bygger att alla som kommer bjuder på sig själva, och deltar.

Vad har du att erbjuda på din nästa knytkonferens?