Är vi på samma punkt som 1965?

Pierre Andersson har grävt i  arkiven och läst ledaren i det allra första numret av Accent från 1965. Läs utdrag ur ledaren på hans blogg.

Har vi kommit någon vart på den senaste 46 åren? Jag skulle vilja säga att vi med denna blogg tar ett steg åt rätt håll, där vi för diskussionen, och samtidigt kan luta oss Accents mycket gedigna arbete i våra diskussioner.

  • Å ena sidan: Den här organisationen har levt med (och anpassat sig till) samhällsförändringar i 130 år, så diskussionen är inte ny. Då, 1965, handlade det om att folk började flytta från landsbygden till städerna och där fanns knappt IOGT och NTO.

    Å andra sidan: Mycket talar för att det som håller på att hända i samhället nu är lika omvälvande som industrialiseringen var under andra halvan av 1800-talet. Just den period då nykterhetsrörelsen etablerades i Sverige. Tror att det kräver en del tankearbete från vår sida. Hur förändras och utvecklas utan att tappa kärnvärden?

    • Jag tänker framförallt på att inte gömma oss inom den egna organisationen, utan diskutera öppet. Vi måste kunna ta intyck och ge intryck till andra.

      De nya verktygen som finns tillgängliga gör detta möjligt på ett helt annat sätt en tidigare, och jag tycker vi skall ta fasta på det.